Перейти к основному содержанию

HR Manager - 36u

Вилрейк, Flanders - Изучите местоположение Люди и управление персоналом полная занятость

Описание вакании

Wie je bent

Als People & Culture manager:

- weet je hoe je langetermijnplannen uitvoert op basis van vastgelegde budgetten en doelstellingen
- heb je kennis van de rechten en plichten van werknemers en werkgevers en het bemiddelen in de relaties tussen werknemers, werkgeversentiteiten en vakbonden
- weet je hoe je de prestaties van medewerkers ten opzichte van organisatie - en individuele doelstellingen identificeert, evalueert, stimuleert en waarborgt
- Weet hoe je een medewerker op doeltreffende en prestatiebevorderende wijze kan laten kennismaken met IKEA, het team en het werk
- weet je hoe je partnershipmodellen op een verantwoorde manier kan gebruiken, besturen en beheren om betrouwbare partnerrelaties op te bouwen.
- Weet je hoe je anticipeert op potentiële opvolgers voor sleutelfuncties binnen IKEA, hoe je die opvolgers identificeert en hun ontwikkeling stimuleert
- heb je kennis van verschillende leiderschapsstijlen (bv. onderling afhankelijk, indirect, situationeel...) en -behoeften en het passende gebruik ervan in verschillende situaties
- heb je een passie voor mensen en rotsvast geloof in het potentieel van individuele personen
- heb je een passie voor het mogelijk maken van een betrokken medewerkerservaring
- ben je sterk in tactisch en operationeel denken

Een dag met ons in jouw leven

Als People & Culture manager zal je:

- fungeren als een businesspartner zijn voor de Unit Manager, bijdragen tot het management van de unit en het People & Culture team leiden om de 'People' strategieën plaatselijk te implementeren op de meest effectieve en efficiënte manier.
- je een werkomgeving tot stand brengen waar de IKEA waarden en cultuur een levende realiteit zijn.
- fungeren als een P&C businesspartner voor de Unit Mananger voor alle People kwesties
- Het P&C-team van de unit leiden en ontwikkelen om een uitstekende medewerkerservaring te bieden
- zie je erop toe dat de People Strategy, de internationale principes/richtlijnen (gelokaliseerd door het Country P&C team) en de relevante businessplannen operationeel worden geïmplementeerd en worden nageleefd
- invloed uitoefenen op het managementteam om voortdurend de plaatselijke leiderschapscapaciteiten te ontwikkelen binnen hun functie en volgens de behoeften van de business
- ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van plaatselijke businesscompetenties en -prestaties door relevante
doelstellingen te bepalen en daaraan te werken samen met de Unit Managers
- opleidingen en training op unitniveau mogelijk maken met de steun van de P&C Generalist of de Market Area Learning Delivery Specialist
- instaan voor een degelijke werkgevercommunicatie die consistent is en voortbouwt op het IKEA Merk
-samen met de Market Area Manager up - to - date opvolgingsplanning voorzien door managers ertoe aan te
zetten het voortouw te nemen, met bijzondere focus op talenten en sterk presterende personen met hoog
potentieel
- het goede voorbeeld geven van IKEA leiderschap door de IKEA waarden uit te dragen, zowel binnen als
buiten IKEA en samen met de Unit Managers de IKEA cultuur veiligstellen en promoten.
- ben je verantwoordelijk voor het implementeren van een plan voor de medewerkersrelaties dat het doeltreffende
beheer omvat van alle plaatselijke interacties met medewerkers en maakt dat in de unit op alle domeinen
wordt gewerkt volgens de principes inzake arbeidsrelaties en plaatselijke beleidslijnen, procedures en
wettelijke voorschriften worden gehandhaafd
- de verantwoordelijkheid delen met de Business Navigation Manager voor de verdeling van de budgeturen tussen de afdelingen van de unit, naargelang wat nodig is voor de business en de medewerker om zo een effectief en doeltreffend people-planningproces mogelijk te maken.IKEA is all about people, and our team make sure to bring the best people on board to keep our strong spirit of togetherness. We believe that different experiences and backgrounds collectively make us wiser and stronger, and we ensure that our co-workers bloom into their best selves as they contribute to our business.

Solliciteer nu!

Als jij groeit, groeit IKEA. Ontdek samen met ons de mogelijkheden voor een loopbaan in een inspirerende werkomgeving binnen een internationale context. Een plek waar ondernemende mensen de ruimte krijgen om te doen waar ze het beste in zijn. Er zijn volop mogelijkheden om samen te groeien!
Daarnaast bieden wij je een competitief salaris, aangevuld met extra – legale voordelen zoals een uitgebreid verzekeringspakket, personeelskorting, ons IKEA bedrijfsrestaurant met heerlijke gezonde maaltijden, eco-cheques, een IKEA bonus op basis van de behaalde winkelresultaten, een beloning voor je trouw aan IKEA (TACK pensioen spaarprogramma) en veel meer. Voor jouw flexibiliteit in de vroege en late uren kan je rekenen op een motiverende regeling in een samen te stellen salaris en verlofspaarplan.